Utenlandske togselskaper får syvsifret sum om de er i rute det første døgnet

SJ som overtar driften etter VY, kan få en stor bonus om alt går etter planen første døgnet.