Ragnhild Aashaug blir ny daglig leder i Tolga 2020

Som ordfører opprettet Ragnhild Aashaug prosjektet Tolga 2020 for å øke tilflytningen til Tolga kommune. Nå blir hun daglig leder i prosjektet.