Tolga Bil pålegges å undersøke forurensning på egen eiendom

Statsforvalteren pålegger Tolga Bil AS å undersøke mulig grunnforurensning på eiendommen. Bedriften har fått frist til juni med å rapportere fra undersøkelsene.