Tolga Bondelag sier #komhit i sommer

Tolga har fått sin egen #Komhit-ramme ved Hamran.