«Trommene» er på plass ved kraftverket på Tolga: – Vi ligger meget godt an

Det ble et par dagers forsinkelse på svenskegrensa for noe av utstyret til Tolga kraftverk, men alt i alt ligger man godt an med tanke på framdriften ifølge byggeleder Arild Melchiorsen i Eidsiva Vannkraft.