Kraftutbygging i Tolga har også en annen side

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Kommentar til oppslag i Arbeidets Rett den 20.06.18 om at Eidsiva skal bygge Tolga kraftverk

DEL

MeningsrettenDen glede som enkelte her uttrykker over at Eidsiva nå har bestemt seg for å bygge ut Glåma gjennom Tolga, har også en annen side. En side av saken som det ikke har kommet fram så mye om. Det kan her kort nevnes:

- Sentrale politiske representanter i Tolga som har virket ut over forvaltningslovens habilitetsprinsipp.

- Et Røros E-verk som har gått med underskudd både i 2014, 2015 og 2016, og som selv ikke har økonomi til å bygge ut nye overføringslinjer.

- Jf. NVE er ikke forsyningssituasjonen nord i regionen så kritiske som enkelt hevder.

- I følge utbygger Eidsiva, er utbygging av Glåma gjennom Tolga ikke et prosjekt for å "bygge lande", men kun et økonomisk prosjekt.

- Endring i reglene for eiendomsskatt på bruk og verk medfører mindre inntekter til Tolga kommune enn det som var forespeilet.

- Utbyggingen vil medføre usikkerhet for de som driver fisketurisme, og de som har bygget opp lokal virksomhet knyttet til dette både i Tolga kommune og regionen forøvrig.

- Lik det eller ikke - harrfiske er den største turistattraksjonen målt i antall overnattingsdøgn i Tolga kommune per i dag.

- Det siste hurtigstrømningspartiet i Glåma av noe lengde - inkl. Erlifossene og Eidsfossen, blir nå varig negativt berørt.

- Andre etterlatenskaper av en utbygging - 2 massive steintipper. Hver på 500 000 kubikkmeter i Erlia og Kåsdalen. Deponier der det også er satt av plass til deponering av naturlig forurenset fjell inneholdende bly og sink.

- Varig endret landskapsbilde gjennom Tolga i form av et vassdrag med sterkt redusert vannføring det meste av året.

- Etter endt utbygging vil det ikke være egne ansatte ved Tolga kraftverk lokalt, idet anlegget vil bli fjernstyrt.

Den endelige avgjørelse er nå tatt. Det er ingen veil tilbake her. Imidlertid er prosjektet fortsatt marginalt så hva som virkelig kommer ut av dette i form av lokale ringvirkninger og avkastninger blir spennende å se. Vil nå utbyggingen på sikt - da sett ut over selve anleggsperioden på 3 år, bringe den velstand Tolga kommune og dens innbyggere har blitt forespeilet.

At noen under flaggheisingen på Røros fant det passende å iføre seg forsvarets uniform - det avstår jeg fra å kommentere.


Artikkeltags