Ordfører spent på om Opplandskraft iverksetter utbygging

Ordfører Ragnhild Aashaug.

Ordfører Ragnhild Aashaug.

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Kongen i Statsråd har i dag fredag 21. april 2017 gitt konsesjon for å utbygging av Tolga Kraftverk med tilhørende 132 kilovolt (kV) nettilknytning i Tolga kommune i Hedmark.

Tolga kommunestyre har gjort tydelig vedtak på at de ønsker en kraftutbygging velkommen, med tydelige krav til betingelsene.

- Det er derfor med stor glede man må registrerer at det er gitt en konsesjon, og det ser ut til at de fleste av kravene til vilkår som Tolga kommune stilte er ivaretatt gjennom konsesjonsbetingelsene, melder tolgaordfører Ragnhild Aashaug

Hun påpeker at en slik utbygging er omfattende og vil ha konsekvenser. Det har vært ulike meninger underveis.

- Det vil det sikkert fortsatt være, men vi er svært glade for å ha fått en avklaring, sier hun.

Tolga kommune jobbet veldig grundig med sine høringssvar for å ivareta flere hensyn best mulig.

- Det er gledelig å registrere at man synes å ha fått gjennomslag for veldig mange at de element og forhold har spilt inn og vært opptatt av. Spesielt viktig er det inn mot fiske og forhold rundt dette. Sikkerhet rundt kraftforsyningen i regionen er et veldig viktig samfunnselement som vil bety svært mye for Røros-regionen. Vannkraft er altså et viktig element i miljøperspektivet, sier Aashaug.

Spenningen vil nå knytte seg til om Opplandskaft DA vil benytte den konsesjonen de har fått og om de faktisk vil og kan iverksette en utbygging.

- Tolga kommune vil om Opplandskraft DA nå går for utbygging være en aktiv medspiller og god vertskommune for utbyggingen. En slik utbygging vil bety veldig mye både for Tolga og hele regionen. Det er snakk om en investering i underkant av 1 milliard kroner. Sett fra kommunestyrets ståsted som har ønsket en utbygging, er dette en viktig og gledelig dag, sier Aashaug.

Artikkeltags