Dette vil Fylkesmannen ha svar på i Tolga-saken

Fylkesmannen i Hordaland gir Tolga kommune frist til 30.november med å frambringe etterspurt informasjon i Tolga-saken.