Kontrollutvalget skal vurdere habilitet i vergemålssaken

Tirsdag møtes kontrollutvalget i Tolga om Tolga-saken. Da skal habiliteten til Marit Gilleberg vurderes for den delen av saken som berører vergemålene til brødrene Holøyen.