Tolga sier opp samarbeidsavtale med Tynset

Tolga kommune sier opp samarbeidsavtalen om introduksjonsprogram med Tynset kommune.