Tolga skulle ikke få flyktninger i 2018, men fikk åtte likevel. Kommunen ønsker enda flere

Nå innstiller rådmannen på at Tolga skal åpne for flyktninger i 2019 også.