NVE anbefaler kraftutbygging i Tolga

Glåma - glomma - kraftutbygging Tolga

Glåma - glomma - kraftutbygging Tolga Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

NVE anbefaler at Opplandskraft DA får tillatelse etter vannressursloven § 8 til å bygge Tolga kraftverk etter alternativ 3B som innebærer inntak ved Hummelvoll og utløp oppstrøms Eidsfossen.

- Vi anser at § 8 i vassdragsreguleringsloven, jf. vannressursloven § 19, er oppfylt. Vår vurdering forutsetter gjennomføring av flere avbøtende tiltak og konsesjonen anbefales gitt på vedlagte vilkår med tilhørende manøvreringsreglement, skriver NVE i et brev til Olje- og energidepartementet.

NVE mener den anbefalte utbyggingsløsningen, sammen med avbøtende tiltak, vil redusere konsekvensene for allmenne interesser, med særlig vekt på fisk og fiske, til et akseptabelt nivå.

- Vi legger i vår vurdering vekt på at Tolga kraftverk, etter anbefalt utbyggingsløsning, vil produsere rundt 173 GWh, noe som tilsvarer strømbruken til 8650 husstander.

NVE anbefaler ikke utbygging etter alternativene som vil berøre Eidsfossen

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken