Tolgaordføreren ber om granskning

ORDFØRER: Ragnhild Aashaug. Arkivfoto: Tonje Hovensjø Løkken

ORDFØRER: Ragnhild Aashaug. Arkivfoto: Tonje Hovensjø Løkken

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Ordføreren ber kontrollutvalget, og eventuelt andre statlige organer, granske kommunen etter VG-avsløringene lørdag.

DEL

I lørdagens VG skriver avisen om tre brødre fra Tolga, som har blitt diagnostisert som psykisk utviklingshemmet og satt under vergemål. VG kobler dette til Tolga kommunes stramme økonomiske situasjon og saldering av kommunebudsjettet i 2013.


For hver psykisk utviklingshemmet fikk Tolga kommune utbetalt 550.000 kroner, og i 2014 økte antall psykisk utviklingshemmede i Tolga kommune fra fem til ti.

VG avslører lørdag at utredninger fra februar i år konkluderer med at to av de tre brødrene i VG-saken ikke er psykisk utviklingshemmet.

Opphevet vergemålene

I henholdsvis februar og juni i år ble også to av vergemålene opphevet, mens det tredje vurderes etter at Statens Sivilrettsforvaltning den 29.09.18 returnerte saken til Fylkesmannen i Hedmark og ba om ny vurdering.

Ordfører Ragnhild Aashaug kommenterer VGs åtte sider store sak i en pressemelding søndag. Hun tar utgangspunkt i den økonomiske koblingen til kommunen, og går ikke videre inn på Magnus (25), Arvid (32) og Lars Peder (35) Holøyens historie utover å forklare hvordan man jobber med diagnoser av psykisk utviklingshemmede.

- En kommune skal yte tjenester som folk har krav på og i henhold til lov, og de skal gripe inn når det er nødvendig. Som ordfører er jeg opptatt av å få belyst om det er grepet inn til det beste for de det gjelder, om regelverket følges og om våre tjenester ytes slik de skal. Dette er en sak hvor ikke alle opplysninger som kommunen har kan komme frem gjennom presse, og jeg ber om forståelse for at det er gode grunner for det, skriver Aashaug.

Ber om gransking

Ordføreren redegjør for at hun sender saken til kontrollutvalget og ber dem granske om regelverket etterleves, hvordan brukerne blir ivaretatt og hvordan involvering og åpenhet utøves.

- Om det også kommer en statlig granskning som går inn i alle ledd, så ønskes det velkommen, sier ordføreren.

Om den store økningen av antall psykisk utviklingshemmede i Tolga kommune i 2014 skriver Aashaug:

- Det fremstilles som om Tolga kommune har «spekulert» i å sette diagnoser for skaffe penger inn i kommunekassa. Det medfører ikke riktighet, for det har handlet om å bygge opp en tjeneste som skulle gi brukere og kommune en bedre oppfølging. Vedtaket fra budsjettdokumentet i 2013 har bakgrunn i en forvaltningsrapport fra 2013.

Avdekket feil og mangler

Denne rapporten avdekket flere tilfeller hvor psykisk utviklingshemma og grensetilfeller burde vært fulgt bedre opp tidligere. I de fleste tilfeller hadde kommunen gitt tjenester til disse, men de hadde ikke blitt kartlagt og fått diagnose slik loven krever. Forvaltningsrapporten konkluderer også med at kommunen har mistet en del statlige tilskudd som følge av dette. Forvaltningsrevisjonen avdekket videre et avvik knyttet mot kommunens ansvar for oppfølging av psykisk utviklingshemmede.

Setter diagnoser

Om diagnostiseringen av psykisk utviklingshemmede peker Aashaug på at det er spesialisthelsetjenesten som setter diagnoser når det gjelder psykisk utviklingshemming.

- Fastlegene kan bruke diagnoser satt hos spesialisthelsetjenesten i sine legeerklæringer. Det er kommunen som yter tjenester etter behov jfr. vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven. Om diagnosene er satt på feil grunnlag, så er det en annen sak som det altså må gås inn i.

VGs sak om de tre brødrene, hvor avisen forteller om et liv fylt med mobbing og etter hvert feil diagnose og ufrivillig vergemål, vekker oppsikt og vrede i sosiale medier, fra både lokalbefolkningen og folk fra hele landet. Søndag skriver VG på nett at flere stortingspolitikere krever gransking av det avisen omtaler som Tolga-saken.

Artikkeltags