Hyttebygger i Hodalen vil ha både uthus og anneks attåt hytta. Det er ett hus for mye, og nå blir saken politikermat

Politikerne i Tolga skal ta stilling til om det går an med både uthus og anneks på hytteeiendommen.