Marit Gilleberg om det hun kaller et gigantisk løft for Tolga: – Nå eller aldri!

Debatten i Tolga går om ny barnehage, kulturhus og tilpassinger ved Tolga skole.