Kommunen vil kjøpe opp 47 dekar med næringstomter

Tolga kommune har kastet sitt blikk på 47 dekar med næringstomter i Kåsdalen.