Vil drive oppsyn med uønsket tamreininnvandring ved hjelp av hundespann, men trenger trasé tråkket med snøscooter

Hodalen grunneierlag og Hodalen utmarkslag har søkt Tolga kommune om å få kjøre snøscooter for å tråkke en trasé for å kunne føre oppsyn med eventuell uønsket innvandring av tamrein i Hummelfjell-området i vinter.