Her blir det nå bare ett kjørefelt og økt trygghet for gående og syklende

Leder Svein Gjelten Bakken i Trafikksikkerhetsutvalget i Tolga er veldig godt fornøyd med at Tolga bru reguleres til ett kjørefelt for å tilrettelegge bedre for gående og syklende på brua.