Trakk saken om kjøring med snøscooter for å tråkke hundeløype til tamreinoppsyn

Tolga kommune må se enda grundigere på saken. Det er flere formaliteter å ta hensyn til, viser en klagesak fra nabokommunen Os.