Opposisjonen vil ha ordføreren tilgjengelig 365 dager i året. Slik vil Bjørnar løse dobbeltjobben som politiker hjemme og borte

Bjørnar Tollan Jordet er både ordfører i Tolga og medlem i fylkesutvalget i Innlandet. Opposisjonen i Tolga vil ha en ordfører som er tilgjengelig og til stede 365 dager i året.