Åse har laget dialektplakater for flere steder i regionen. Nå ser hun etter dialektord fra Vingelen og Dalsbygda, samt innspill til Tolga-plakaten

Åse Børset har laget dialektplakater for nesten samtlige av regionens kommuner.