Tolga-saken: Dette gikk galt hos legen

Av

I granskingsrapporten er saksbehandlingen til kommunelegen i Tolga i forbindelse med opprettelse av det tre vergemålene til Holøyen-brødrene beskrevet slik.