Ber kommunen prioritere denne strekningen: – Skrekkscenarioet er at en buss med skoleelever havner utenfor veien og velter

FIAS ber Tolga kommune prioritere utbedring av fv. 681 mellom Telneset og Tolga for å unngå framtidige ulykker.