Tommel opp for naust fra rådmannen. Politikerne bestemmer til slutt

Å bygge et nytt naust der det sto et gammelt, bør være greit, mener alvdalsrådmannen, men lister opp noen vilkår.