Tommel opp for ti turer med snøskuter til Sparsjøvollen hvert år. Hvis ikke hadde vegen blitt brøytet, og skiløypa ødelagt

Politikerne i Tynset sier ja til dispensasjon, slik at familien Musæus får kjøre snøskuter til landbrukseiendommen på Sparsjøvollen.