– Til Tolga ønsker vi næringsaktører i alle kategorier velkommen. Vi vil først og fremst at mange skal komme for å delta og bidra i diskusjonen om hvordan vi kan bli et foretrukket reisemål i Norge for både nasjonale og internasjonale reisende, sier Martens.

Så langt står omtrent 50 deltakere på lista, men reiselivssjefen ønsker seg mange flere.

– Det skjer mye framover, og i november er det ekstraordinær generalforsamling der vi skal ta stilling til å legge ned det eksisterende selskapet og stifte et nytt selskap. Vi må ha med oss næringsaktørene i dette. Vi har utviklet en ny medlemsmodell som skal inkludere flere næringer, og dette vil vi si noe om. Det er viktig at vi blir relevant for flere.

Spørsmålet for kvelden er: «Hvordan kan vi realisere potensialet for verdiskaping og samfunnsutvikling innen reiseliv- og opplevelsesnæring i Østerdalen og Rørosregionen?»

På møtet får man høre om undersøkelsen «Ringvirkninger – en analyse av reiselivets bidrag til verdiskaping i Rørosregionen» som forteller at næringslivet bidrar positivt til reiselivet i regionen, og at fritidsbefolkningen bidrar med vanvittig store summer.

– I tillegg kommer vil til å koble dette mot nasjonal reiselivsstrategi og jobbe med hvordan destinasjonen skal bli et bedre virkemiddel for reiselivet i regionen, sier Martens.

– Vi trenger at mange aktører er med på å føre dette i pennen.

Når det gjelder det framtidige navnevalget, forteller Martens at det er styret i Destinasjon Røros som skal ta stilling til det.

– Vi kommer likevel til å komme innom dette med navn, og fortelle om bakgrunnen for de valgene vi står mellom. Vi tar med innspill om det kommer.