Vegvesenet sier nei til redusert fartsgrense på Femundsveien

Det er verken nok gang- og sykkelaktivitet, mange kryss og avkjørsler eller nok virksomhet i området til å redusere farten, mener Vegvesenet.