• 1 kolonne rv. 2 Elverum – Haslemoen 09.30 – 10.13
 • 1 kolonne rv. 2 Haslemoen – Elverum 08.15 – 09.10
 • 3 kolonner rv. 3/25 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen – Rygge 09.00 – 16.19
 • 1 kolonne rv. 3/25 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen – Rygge 15.50 – 21.09
 • 1 kolonne rv. 111 Fredrikstad – Rakkestad, rv. 22 Rakkestad – Lillestrøm, E6 Lillestrøm – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena 11.45 – 18.38
 • 1 kolonne rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Korsegården, fv. 152 Korsegården –
 • 1 kolonne E6 Hjerkinn – Værnes 08.30 – 12.38
 • 1 kolonne rv. 3 Rena – Elverum 09.00 – 09.34
 • 1 kolonne rv. 3 Rena – Elverum 10.20 – 10.54
 • 3 kolonner rv. 3 Rena - Kolomoen, E6 Kolomoen – Vinterbro, E18 Vinterbro – Holstadkrysset, fv. 152 Holstadkrysset – Korsegården, E6 Korsegården – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad 08.00 – 15.27
 • 1 kolonne rv. 3 Rena - Kolomoen, E6 Kolomoen – Vinterbro, E18 Vinterbro – Holstadkrysset, fv. 152 Holstadkrysset – Korsegården, E6 Korsegården – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad 13.00 – 19.47
 • 6 kolonner rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Rygge 08.00 – 15.10
 • 17 kolonner rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Rygge 19.20 – 06.35
 • 1 kolonne rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Sessvollmoen 11.00 – 13.16
 • 4 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen 12.00 – 17.28
 • 1 kolonne fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen 15.00 – 18.58
 • 1 kolonner fv. 30 Haltdalen – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen 15.40 – 18.44
 • 5 kolonner Rinnleiret – Støren, fv. 30 Støren - Røros 07.00 – 13.31
 • 1 kolonne E6 Rinnleiret – Støren, fv. 30 Støren – Haltdalen 06.00 – 09.14
 • 1 kolonne E6 Værnes – Støren 13.30 – 15.57