Ber om at veger i sentrum stenges for gjennomkjøring

Alvdal Sentrum Vei mener det blir for mye trafikk i Brenna.