Samferdsel på dagsorden i Fjellregionen

KOLLEKTIVTRAFIKK: Iverksetting av tiltaksplanen for Hedmark Trafikk er ett av temaene som skal opp når trafikkselskapet tar turen til Tynset sammen med vegvesenet og fylkesråden for samferdsel i Hedmark.

KOLLEKTIVTRAFIKK: Iverksetting av tiltaksplanen for Hedmark Trafikk er ett av temaene som skal opp når trafikkselskapet tar turen til Tynset sammen med vegvesenet og fylkesråden for samferdsel i Hedmark. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Hedmark trafikk, Statens vegvesen og fylkesråden for samferdsel kommer til Fjellregionen.

DEL

Hedmark fylkeskommune, Hedmark Trafikk og Statens vegvesen kommer onsdag 3. januar for å treffe regionrådet i Fjellregionen. Halvannen time om formiddagen er satt av til møtet. Regionrådets arbeidsutvalg har møte på Tynset denne dagen.

– For oss blir det å ta opp de vanlige sakene – riksveg 3, fylkesveg 30, busstilbud og frekvens, og elektrifiseringen av jernbanen, sier regionrådsleder og Tynset-ordfører Merete Myhre Moen.

Det er de tre nevnte aktørene som har signalisert at de ønsker møter med regionrådene i første halvdel av 2018, og først ute er regionrådet i Fjellregionen.

Blant temaene er handlingsplanen for fylkesveger 2018-2021, iverksetting av tiltaksplanen for Hedmark Trafikk 2018-2021, handlingsprogram for riksvegnettet 2018-2023, handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-2023, og vegnettsplanen for Hedmark. Fylkesrådet har behandlet denne planen, som ble sendt på høring i desember. Høringsfristen er 15. april 2018.

– Vegnettsplanen skal være et retningsgivende verktøy for utvikling av et tjenlig og funksjonsdyktig vegnett i Hedmark. Den gir blant annet nyttig informasjon om prioriteringer og valg av vegstandard og avkjørselspraksis med videre. Den gir også en oversikt over alle vegene i Hedmark og hvilke funksjonsklasser de er plassert i, heter det i brevet til regionrådet. Det er undertegnet av avdelingsdirektør Aud M. Riseng i Statens vegvesen, fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen (Ap) og administrerende direktør Arve Fredheim i Hedmark Trafikk.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken