Fylkeskommunen kan vurdere både saltbruk og fart på Rugldalen. Statens Vegvesen er negativ

Av

Flere tamrein er påkjørt på fylkesvei 30 på Rugldalen også i høst. Leder i Gåebrien sijte, Inge Even Danielsen, sier vegsaltinga er problemet og har tatt dette helt til departementet.