Ønsker redusert fart på Telneset

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Oppsittere langs FV 681 og FV720 ved Telneset i Tynset kommune søker Statens Vegvesen om redusert hastighet på en 1,8 kilometer lang strekning. Den aktuelle strekningen er fra 1,4 kilometer sør for jernbaneovergangen, til 0,4 kilometer nord for jernbaneovergangen. Oppsitterne ønsker en fartsgrense på 60 km/t, mot dagens 80 km/t. Den aktuelle strekningen har til sammen ti avkjøringer, og oppsitterne har en rekke argumenter for redusert hastighet.

– Vi synes det er mange gode og tungtveiende argumenter (stor trafikk, høy hastighet, skolebarn) som taler for at hastigheten skal ned. Vi mener at dette må gjøres før det skjer alvorlige ulykker på strekningen, skriver Kirsti Telnes i et brev på vegne av oppsitterne.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken