Et latvisk registrert vogntog fikk kjøreforbud samt gebyr for at ett dekk hadde mønsterdybde under fem millimeter. Gebyret var på 2.000 kroner.

To norske vogntog, som fraktet brakker, fikk kjøreforbud grunnet manglende lengdemarkering, samt manglende breddemarkering med lys.

Det ble gitt skriftlig advarsel for kjøre- og hviletid, samt oversendt foretakskontroll, for et annet vogntog fra Latvia.

Kontrollen skjedde på Bergerønningen kontrollplass, ved riksveg 3 i Alvdal, torsdag.