Tre lokale søkere vil bli inspektør ved Folldal skole

Skolekabalen i Folldal er i ferd med å gå opp.