– Kulturnedstenginga burde vært mer tilpasset lokale forhold, sier korleder Anette Streitlien.

Det er mandag kveld. Musikkrommet i flerbrukshuset i Folldal skulle sydet av vakre tonearter nå. I stedet er den øredøvende stillheten til å ta og føle på.

Ingen fløyelsmyke sangstemmer. Ingen taktfast dirigent. Og ingen kaffepauser med latter og prat. Som resten av landet må Folldal følge de nasjonale retningslinjene – selv om kommunen har registrert kun én koronasmittet siden landet ble stengt ned i mars 2020.

Siden det ene importtilfellet 23. oktober i fjor, har Folldal vært koronafritt.

Anette Streitlien i koret Rett og Slett er en av dem som har fått føle på det sosiale savnet. Koret ble etablert i 1994 som et kortilbud for unge voksne.

– Vi er en gjeng som elsker, og nå savner, å synge i kor. Vi øver til vanlig på musikkrommet på Folldal flerbrukshus som også benyttes av kulturskolen og skolen. Nå er dette flerbrukshuset stengt for voksne, forteller Streitlien, som legger til at lokalet er for lite i henhold til gjeldende smittevernregler.

Forskjellsbehandling

Tall fra FHI viser at smitteverneffekten ved å stenge frivillig kulturaktivitet er begrenset, mens effekten på folkehelsa og innbyggernes trivsel er stor.

Spesielt barn, unge og andre sårbare grupper er utsatte.

Streitlien mener at de fleste restriksjoner har vært riktige og fornuftige, men ønsker i større grad lokale tilpasninger. Hun reagerer også sterkt på det hun opplever som forskjellsbehandling.

– For meg er det helt uforståelig at folk fikk komme inn til landet uten obligatorisk testing og karantene, samtidig som kulturlivet og frivilligheten har fulgt strenge regler. Vi mener at kulturnedstenginga burde vært mer tilpasset lokale forhold. Det burde vært gjort mer for å finne alternativer og andre måter å øve og ha konserter på tilpasset lokale forhold, sier Streitlien.

Ap: Vi trenger sang og musikk

Hun får støtte fra stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen, Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson.

– Jeg er 100 prosent enig med Streitlien. Det er utrolig frustrerende at regjeringa har vært bakpå i håndteringa av grensetesting og importsmitte, mens frivillige lag og foreninger som Rett og Slett lojalt har stilt opp på dugnaden. Vi vet at nedstenginga rammer barn og unge hardt, og folk er mer isolerte og ensomme. Vi trenger idrett, frivillighet, sang og musikk – kanskje nå mer enn noensinne

– Det er myndighetenes ansvar å sikre frivilligheten og kulturen gjennom krisa, fastslår Trettebergstuen.

Daglig leder Jon G. Olsen i Norsk sangerforum opplever nå stor pågang fra kor landet rundt som opplever de nasjonale restriksjonene som urimelige.

– Vi får mange henvendelser fra kor i distrikter uten smitte på lang tid. Dette gjelder faktisk svært mange steder – og ofte i Distrikts-Norge, der korene er viktige i lokalsamfunnet og for mange enkeltmennesker. De forstår rett og slett ikke hvorfor det ikke kan åpnes for fritidsaktiviteter i kontrollerte former. Gjennom Norsk musikkråd har musikklivet en veldig god veileder for smittevern for musikkøvelser som også blir fulgt. Vi kan ikke forstå at det ikke kan åpnes for lokale tilpasninger, sier Olsen.

Rammer økonomi og motivasjon

Rett og Slett opplever at det er vanskelig å finne alternative måter å øve på.

– Ingen av oss er gode på data og alternative nettløsninger. Vi skulle ønske det fantes noen som kunne lært oss litt om det, medgir Streitlien.

All usikkerheten har også gjort at de ikke tør å planlegge noe. Blant annet har de satt flere konserter på vent i ubestemt tid. Ingen aktiviteter påvirker selvfølgelig økonomien også.

I tillegg har koret falt utenfor de fleste krisepakkene, da de enten er for små eller ikke har hatt noen planlagte aktiviteter å vise til. Heldigvis har medlemsmassen holdt seg stabil, men Streitlien erkjenner at det har medført utfordringer.

– Vi må stadig jobbe for å holde motivasjonen oppe, og vi ser det er blitt enklere å prioritere bort øving. I tillegg har det jo ikke vært muligheter for å rekruttere nye kormedlemmer i denne perioden, sier hun. Hun er også tydelig på at det er stor forskjell på bygd og by, og at myndighetene må ta høyde for det når de kommer med smitteverntiltak og krisepakker.