Tre nye veger skal få navn i Alvdal

Forslagene på vegnavn er klare, og kommunestyret behandler saken 27. februar.

DEL

Tre boligfelt i Alvdal er under utbygging, uten at det er tatt stilling til vegnavnene, går det fram av sakspapirene til kommunestyret. De tre boligfeltene er Solhellinga, Mælengtunet og Måna.

Administrasjonen i kommunen mener at det bør tildeles egne vegnavn for alle tre utbyggingsfeltene.

For Solhellingas del skriver saksbehandleren at Solhellinga allerede har begynt å bli innarbeidet som navn. Utbyggeren har også kommet med et ønske om at dette navnet beholdes, og forslaget fra rådmannen er nettopp Solhellinga.

Mælengtunet er et navn som henger sammen med eiendommen som boligfeltet er delt fram nemlig Mælenget Store. Forslaget fra rådmannen er at veinavnet blir Mælengtunet.

I Måna boligområde har det kommet flere innspill til vegnavn. Om en ser bakover i historien så var området tidligere eid av et nedlagt småbruk som heter Spurvtrøa. Dette navnet står også omtalt i Alvdalsboka, går det fram av sakspapirene.

– Mælengtunet og Måna boligområde (Spurvtrøa) ivaretar de nasjonale føringene om å ivareta gamle stedsnavn, kommenterer saksbehandlere.

Navneforslagene har vært diskutert i navnekomiteen for Alvdal kommune, som ønsker disse vegnavnene: Solhellinga, Mælengtunet og Spurvtrøa. Slik lyder også rådmannens anbefaling til politikerne som skal ta den endelige beslutningen.

Startpunktet for Solhellinga er avkjøring fra Øvre Månavei, mens avkjøring Sølndalsveien er startpunkt for Mælengtunet. Spurvtrøa har startpunkt ved avkjøring fra Øvre Månavei. Navneforslagene gjelder både hovedveg og stikkveger i feltene.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken