Trekker frem skadefellingsprosjekt i Nord-Østerdal som en suksess: – Det skal fellingsmannskapet ha hovedæren for

Landsmøtet i Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) inviterte statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Widar Skogan (KrF) i et digitalt oppsatt møte torsdag. Der kom statssekretæren med meget gode omtaler av skadefellingsprosjektet i Nord-Østerdalen.