Trekker tilskudd til Widerøe som følge av flere kanselleringer enn nødvendig

I perioden 1. april 2018-31. mars 2019, fikk Widerøe drøyt sju millioner færre tilskuddskroner enn de skulle hatt. Årsaken er flere kanselleringer enn nødvendig.