Daglig leder i idrettslaget, Mari Grønnerøe minner på lagets facebookside om gruppenes årsmøter. Der skriver hun at koronaårene ser ut til å ha redusert medlemstallet i flere av gruppene i idrettslaget.

- Samtidig kan det se ut til at mangelen på en sosial arena for foresatte kan ha skapt noe større avstand innad i flere av gruppene, og foresatte ser ut til å være mer reserverte i forhold til å ta på seg ulike verv enn tidligere. Ett resultat av dette er at flere av gruppene har store utfordringer med å fylle vervene sine i år. Idretten er bygget på frivillighet og for å kunne fortsette å tilby aktiviteter i regi av Røros IL er vi avhengig av at frivillige bistår også her, skriver hun i innlegget.

Hun minner om at man ikke trenger å være foresatt for å bidra.

- Tid og lyst til å engasjere seg litt ekstra innenfor idretten holder i massevis. Vi er særlig på utkikk etter leder og sportslig leder innenfor håndball og turn, men også andre verv kan være aktuelle, skriver hun.

Grønnerøe sier de også trenger et medlem i Skistuggu-utvalget og et varamedlem i styret i hovedlaget, så raskt som overhodet mulig.

– Vi ønsker noen som kan være med på å legge føringer for framtidens Røros IL og Skistuggu. Det skjer store ting både for Skistuggu og idrettslaget om dagen, og vi trenger pådrivere til å være med å realisere disse prosjektene, avslutter Grønnerøe.