– Håper dette er en wake-up call for Forsvaret

Artikkelen er over 1 år gammel

– Dessverre. Jeg er ikke overrasket, sier bondelagsleder Erling Aas-Eng, etter meldinger om skader på dyrka mark. Nå oppfordrer han alle bønder om å melde inn skader så fort som mulig.

DEL

Per fredag hadde Forsvaret mottatt 37 klager om skader på dyrka mark i forbindelse med Nato-øvelsen. Dette inkluderer hele området, ikke bare Fjellregionen. I utgangspunktet er Trident Juncture en øvelse som ikke berører dyrket jordbruksareal. På utallige informasjonsmøter og i nyhetsoppslag før og under Nato-øvelsen, har Forsvaret opplyst at de skal ha dialog med grunneiere dersom det likevel er aktuelt.

Noen steder har de vært i kontakt med grunneiere og rekvirert områder som de ønsket å bruke. Enkelte bønder har sagt ja til å avstå arealer, mens andre har avslått og dette har blitt respektert.

Likevel er skademeldingene et faktum, og øvelsen er langt fra ferdig.

– Dessverre, men det kommer ikke som noen overraskelse at dette skjer. Vi hadde håpet det beste på forhånd, men nå kommer det melding om skader og det er svært beklagelig, sier leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng til Arbeidets Rett. (Saken fortsetter)

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng.

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng.

– Kjøring på dyrka jord på denne tida av året gir skader som er uopprettelige. Det er ikke så enkelt som det har vært hevdet her, at det bare er å pløye opp igjen neste år. Kjøretøyene som veier 30–40 tonn og oppover, forårsaker pakkeskader som det tar flere år å reparere. Det er dette vi har vært absolutt mest bekymret for, men like fullt ser det ut til at forberedelsene kunne vært enda bedre fra flere parter. Nå er det viktig at grunneiere som er berørt melder fra om skader som har oppstått og får disse rødmerket. Jeg regner med at det som skjer nå, er en wake-up call for Forsvaret. Derfor er det viktig at det nå blir gjort kjent, slik at vi unngår en slik type kjøring uten av det er avklart på forhånd med grunneier, det gjelder for øvrig også hyttefelt og andre regulerte områder, sier Aas-Eng.

Han refererer til en bonde med en utegående ammekubesetning, som var i kontakt med Forsvaret i forkant og fikk merket området rundt garden til rød sone på kartet.

– Min klare anbefaling nå er at grunneiere kontakter skade- og miljøavdelingen og får oppdatert kart og informasjon for det som gjenstår av øvelsen. Vi i Bondelaget skal bistå våre medlemmer i etterkant med vår juridiske kompetanse dersom det trengs, men bedre er det å forebygge at det oppstår skader i det hele tatt..

Ordfører i Tolga Ragnhild Aashaug sier til NRK at hun er i dialog med både Fylkesmannen og Forsvaret for å forhindre at dette skal skje igjen.

- På informasjonsmøtene som ble holdt i kommunen ble grunneierne lovet at de skulle bli varslet hvis militære kjøretøy skulle bruke deres eiendom, sier hun til NRK.

Meld fra om skader til Skade- og miljøverngruppen i Forsvaret: TLF 400 38 256


Artikkeltags