Står på for å sørge for best mulig veg under Nato-øvelsen

Det har vært mange ekstra arbeidstimer for å sikre gode kjøreforhold på lokale veger under Trident Juncture.