Ved Tynset stasjon passerte store mengder militært utstyr på veg nordover fredag morgen.