I et grustak rett utafor Røros, for ett år siden...