Trollerud og en person til er foreslått til å kunne vie folk på Røros