Klager på planprosessen rundt utviklingen av Trontoppen

Tre sameier og et grunneierlag ber om ryddigere prosess rundt utviklingen av Trontoppen.