Trond og Roar har aldri reparert og solgt så mange sykler som i vår

Trond Trondsen har snart 25 år som sykkelreparatør på Alvdal-Tynset Sport, men han har aldri reparert så mange sykler som i vår. Samtidig er salget av elsykler seksdoblet siden i fjor, forteller sykkelselger Roar Vang.