Trøndelag fylkeskommune vil forsere tiltak på veiene, men fv. 30 er avhengig av tiltakspakker fra staten for å igangsettes