Truls Gihlemoen (Frp) er gruppeleder til fylkestinget i Innlandet, sentralstyremedlem i FrP, kommunestyrerepresentant i hjemkommunen Stange og vararepresentant til Stortinget. Tirsdag er han i Tynset og holder kurs i partiets ideologi for lokallaget i Tynset.

Der får han også kanskje noen innspill og ideer tilbake fra lokalt hold, som han kan ta med seg til torsdagens næringslivsmøte på Vaskeriet. Da er han nemlig tilbake siden partiets stortingsrepresentant Tor André Johnsen ikke får fri fra Stortinget og må stille opp der.

– Kurs i Frp sin ideologi! Hva gjorde at du havnet der sjøl?

– Vi har jo et lokallag i Tynset, med Tor Inge Snekkermoen som leder. Partiet bidrar i medlemsmøter, kurs og inspirasjon av og til ja. Vi er jo opptatt av individuell frihet. I næringssammenheng er vår viktigste sak at næringsdrivende skal få mulighet til å utvikle seg uten for mye byråkrati og inngrep.

Sjøl kommer han fra en familie med mange som er sjølstendig næringsdrivende, forteller han til Arbeidets Rett.

– Det er arbeidsfolk som har drevet for seg sjøl, og jeg er opptatt av hvordan næringslivet møter søknader, skatter og avgifter. Det er irriterende at saksbehandling skal ta så lang tid, og derfor er jo vi opptatt av forenkling av offentlig byråkrati.

Hans politiske engasjement og karriere startet i Stange kommunestyre i 1999.

– Også den gang var det ønsket om at folk skal få utvikle eiendommene i størst mulig grad innenfor kommunalt sjølstyre som inspirerte til politisk deltakelse. Kommunene kjenner lokale forhold og bør få avgjørende myndighet, uten så mange innsigelser fra fylkeskommunen og Statsforvalteren og andre slike. Jeg er opptatt av dette «innsigelsesvesenet».

Han nevner Steimosletta i Alvdal og eksempelvis planer for Biltema i Tynset som lokale saker han kjenner til.

– Noen saker, slik som den i Alvdal ender jo på departementsnivå, og jeg vet at det har vært tungrodd og vanskelig. Slik skal vi ikke ha det.

Andre saker er like flere steder, slik som boligprisene i distriktene.

– En sak som går igjen enten en er i Valdres, Nord-Østerdalen eller Nord-Gudbrandsdalen, er boligpriser. Det er ikke mangelen på ledige jobber som hindrer tilflytting og vekst i folketall. Problemet er å ha muligheten til å investere i boliger uten at de taper seg i verdi i det øyeblikket du setter nøkkelen i døra.

– Dette kan vi jo snakke om på torsdag, men har du forslag til løsning da?

– Vi mener jo at det er kunstig dyrt å bygge! En av årsakene er at kravene til teknisk forskrift og reguleringsarbeid er så fordyrende. Dette er en kjent utfordring mange steder som sagt. Jeg har ikke sett så mange gode løsninger, men det bør være mulig å gjøre noe med rigide forskrifter. Omregulering må også være mulig, sier Truls Gihlemoen.