DNT fikk nei til bygging av ny bru ved Straumbu

INN TIL RONDANE: Brua ved Straumbu fører inn til Rondane. DNT Oslo og Omegn ville bygge ny bru.

INN TIL RONDANE: Brua ved Straumbu fører inn til Rondane. DNT Oslo og Omegn ville bygge ny bru. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Fylkesmannen i Hedmark har avslått søknaden fra DNT om ny bru ved Straumbu.

DEL

Den Norske Turistforening (DNT) Oslo og Omegn vil bygge ei ny bru ved Straumbu, som ligger i Atnsjømyrene naturreservat i Folldal kommune. De håper på en løsning gjennom dialog med Fylkesmannen.

Søknaden gjelder plastring av elvebredden, bygging av ny bru lenger ned i elva, og bygging av et nettverk av gangbruer fra parkeringsplassen og bort til brua. Den gamle brua ønsker foreningen å fjerne.

DNT vil bygge ei bru som ligner den som er der i dag. Det er snakk om ei enkel hengebru, men ønsket er at den skal være så bred at brann- og redningsetater kan komme over med snøscooter.

– I første omgang har vi bedt om utsatt klagefrist, sier Jan Erik Reiten, eiendomssjef i DNT Oslo og omegn da han kommenterer Fylkesmannens nei.

Han sier de trenger tid til å områ seg og finne fram til tingene Fylkesmannen vil ha utredet bedre.

– Vi håper Fylkesmannen kan bli med på en dialog, ettersom det dreier seg om oppklaring av faktaspørsmål, sier Reiten.

Vil være føre var

Han poengterer at DNT Oslo og Omegn vil være føre var dersom den eksisterende brua igjen bokstavelig talt blir utsatt for hardt vær.

– Brua ble skadet i 2012. En dyktig, lokal entreprenør klarte å fikse den. Men været blir litt mer brutalt, og vi regner med at nye flomskader kan komme. Om brua blir ødelagt, tar det mange måneder å få opp en ny. Adkomsten til Rondane fra den kanten blir brutt. Bygging av ny bru er et forsøk på å være i forkant, utdyper Reiten.

Han betegner Straumbu som en viktig adkomst til Rondane, og sier satsingen på parkeringsplassen indikerer at adkomsten er viktig.

Ønsker mer trafikk fra øst

I dispensasjonssøknaden fra DNT Oslo og Omegn peker foreningen på at det er et ønske å kanalisere mer av trafikken inn i Rondane fra øst i stedet for fra vest. Det er oppgitt at i besøksstrategien fra 2015, som Rondane og Dovre Nasjonalparkstyre står bak, vil det være gunstig for villreinstammen om mer av trafikken kommer inn fra øst. Nasjonalparkstyret siteres på at de ønsker at Straumbu, Sohlbergs plass og Formokampen skal prioriteres som de viktigste startpunktene og utkikkspunktene til nasjonalparken.

DNT argumenterer i søknaden for at flytting av brua gjør at fotturistene blir ledet utenom de mest sårbare våtmarksbiotopene der stien går i dag.

Videre peker foreningen på at NVE fra et vassdragsvernsynspunkt har sagt at saken synes å være kurant all den tid det finnes mange tekniske inngrep i området fra tidligere, og fordi de planlagte endringene ikke vil forringe verdiene som ligger til grunn for vernet.

– De nye tiltakene vil ha stor allmennyttig verdi, skriver DNT i søknaden som ble sendt Fylkesmannen i juli.

Folldal kommune, Fylkesmannen og DNT møttes i mai, og dersom det ender med klarsignal fra Fylkesmannen, er neste trinn en byggesøknad til Folldal kommune.

Atnsjømyrene og Atna

Atnsjømyrene ble vernet i 2001. Målet er å verne et myrkompleks med store topogene myrer med gjengroingstjern,  høgstarrsump og kantsone med vier, samt å bevare vegetasjonen som hører til, og dyrelivet og fuglelivet. Området har stor verdi for fuglelivet, og har betydning med tanke på forskning og undervisning, går det fram av Fylkesmannens saksutredning.

Fylkesmannen mener det er problematisk å plastre elvebredden, og peker på at Atna er et referansevassdrag som blir brukt til forsking nettopp fordi det er så få inngrep her.

Nytten av tiltaket strever også Fylkesmannens miljøvernavdeling med å se. Konklusjonen deres er at byggingen strider mot vernet, og at tiltaket kan gå utover urørtheten.

Artikkeltags