– Årets aksjonsdag er søndag 24. oktober. På Røros planlegger vi, tradisjonen tro, en konsert i Røros kirke fredag 22. oktober. Her blir det mulighet for å høre og se lokale artister, og gi et bidrag til aksjonen. Jeg håper vi kan gjennomføre årets aksjon med bøsseinnsamling på dørene. Vi planlegger for dette, men det blir helt sikkert også muligheter for å gi bidrag digitalt. Årets formål er veldig godt og viktig, så jeg håper mange vil stille opp både som bøssebærere og givere, sier varaordfører Christian Elgaaen i en pressemelding.

Han er leder i aksjonskomiteen, som også består av Berit K. Sevatdal og Harald Hauge.

TV-aksjonen 2021 går til Plans arbeid mot barneekteskap. Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Konsekvensene av barneekteskap er store – ikke bare for jentene som giftes bort, men for barna deres og samfunnet de lever i. Jentene hindres i å nå sine drømmer og mål, og frarøves muligheten til å skape en god framtid.

– Årets aksjon handler om å fremme likestilling og bekjempe fattigdom. Manglende likestilling og fattigdom er to viktige årsaker til barneekteskap. Ved å stoppe barneekteskap, vil antallet jenter i utdanning og jobb øke, og vi vil redusere fattigdom, vold og overgrep. Med årets TV-aksjon skal vi nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap i de landene der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger, forteller Elgaaen.